Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022
18.1.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 17/01/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua, đồng thời đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Sửu - TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn - Nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng và các đồng chí Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Văn phòng.
Đ/c Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ngay sau khi được thành lập theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh, Văn phòng đã kịp thời thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng. Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo quy định. Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng đảm bảo công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh liên tục, chất lượng, hiệu quả.

Trong năm 2021, Văn phòng đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý và tổng hợp báo cáo góp ý vào 3 dự án luật thông qua và 5 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, qua đó đã góp phần quan trọng trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng đã tập trung tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức thành công 08 kỳ họp để xem xét, thông qua 178 nghị quyết thuộc thẩm quyền, nhằm quyết định nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố bộ máy chính quyền địa phương và đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kỳ họp HĐND “không giấy tờ” đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian tổ chức. Sau kỳ họp, Văn phòng đã kịp thời hoàn chỉnh nghị quyết để trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký xác thực, phát hành đảm bảo đúng tiến độ; cập nhật đầy đủ các tài liệu liên quan đến các kỳ họp lên Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh. Nhìn chung, công tác tham mưu, chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND đảm bảo an toàn và đúng quy định. Việc chuẩn bị các nội dung tổ chức một số kỳ họp chuyên đề khá gấp rút, nhưng nhờ sự chủ động tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ công chức Văn phòng trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan nên các kỳ họp được tiến hành chặt chẽ theo luật định, đảm bảo kịp thời, chất lượng....

Trong năm qua tập thể Văn phòng đã thực hiện cải tiến phong cách, lề lối làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng công chức, viên chức và người lao động; chủ động, sáng tạo trong công việc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ. Lãnh đạo Văn phòng tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tổ chức giao ban thường xuyên nhằm khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng; có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức, viên chức và người lao động; từng chức danh trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương các thành quả đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng lên; các hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong năm đã bám sát chương trình, kế hoạch, sâu sát thực tế, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc tổng hợp, thu thập thông tin phục vụ trong công tác tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh của đội ngũ chuyên viên đôi lúc chưa thật sự đầy đủ, kịp thời; một số công việc triển khai còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian; việc đề ra các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong từng thời gian chưa được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc;...

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tấn Trọng - Chánh Văn phòng đã cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua; đồng thời hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo khắc phục những tồn tại để công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng ngày một hoàn thiện hơn, phần đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với 8 nhiệm vụ cụ thể, tiếp đó đại diện cho các Phòng: Công tác Quốc hội, Công tác HĐND, Dân nguyện - Thông tin và Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã ký cam kết giao ước cùng nhau tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2022 phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch của Văn phòng. Đồng thời, tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Approved Trang thai