Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng TAND tỉnh
15.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
(CTTĐT) - Chiều ngày 15/5, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự Hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Vũ Văn Minh. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng TAND tỉnh
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng TAND tỉnh

Quy chế phối hợp giữa BCS Đảng UBND tỉnh và BCS Đảng TAND tỉnh gồm 03 chương, 16 điều. Trong đó quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, với nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện đúng điều lệ và các văn kiện của Đảng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các đơn vị liên quan.

Mục đích của việc phối hợp nhằm đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thống nhất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đối với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo của các cơ quan tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng TAND tỉnh đối với các Tòa chuyên trách thuộc TAND tỉnh, TAND cấp huyện trong việc phối hợp cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đúng thời hạn luật định.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp giữa ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng TAND tỉnh sẽ giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa UBND các cấp, các cơ quan của tỉnh khi tham gia các hoạt động tố tụng với Tòa án trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án… Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới về việc phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết, xét xử các vụ án đúng thời hạn luật định.

Để triển khai quy chế phối hợp được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thuộc tỉnh chủ động thực hiện Quy chế đúng mục đích, nguyên tắc, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời, đề nghị BCS đảng TAND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp tích cực phối hợp trong quản lý hành chính Nhà nước có liên quan đến hoạt động tư pháp.

Tại hội nghị, BCS Đảng UBND tỉnh và BCS Đảng TAND tỉnh đã cùng ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

www.thuathienhue.gov.vn
Approved Trang thai