Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại thị xã Hương Trà
28.4.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 27/4/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Hương Trà.

Theo quy hoạch được duyệt, giai đoạn từ năm 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã Hương Trà có 18 khu vực mỏ được cấp phép hoạt động khai thác. Từ ngày 01/7/2021, sau khi 06 xã, phường sát nhập vào thành phố Huế trên địa bàn thị xã Hương Trà còn lại 12khu vực mỏ gồm có:8khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng và 04 khu vực mỏ đất làm nguyên liệu san lấp.

UBND thị xã Hương Trà đã quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, phải thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nếu địa phương nào buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sảnđược triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện. Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã được thực hiện đảm bảo theo quy định, các doanh nghiệp chấp hành các thủ tục về xin giấy phép thăm dò, cũng như hoạt động khai thác.Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản chưa được thường xuyên, còn mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao; tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị UBND thị xã Hương Trà giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để thị xã thực hiện trong giai đoạn tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND thị xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật về khoáng sản; thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, hoàn thổ sau khi khai thác của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Phát huy hơn nữa với chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng, tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp quản lý. Bên cạnh đó, cần tổ chức rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn kiến nghị kịp thời đến HĐND tỉnh, UBND tỉnh để được giải quyết kịp thời.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại một số khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Nguyễn Mạnh Hà

Approved Trang thai