Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại thị xã Hương Thủy
14.4.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH -ĐGS ngày 09/3/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, chiều ngày 12/4/2022, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị xã Hương Thủy.

Trên địa bàn thị xã có 08 khu vực khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp (Thủy Phù: 02; Thủy Phương: 05; Phú Sơn: 01) với tổng diện tích: 257,49ha; 04 khu vực quy hoạch khai thác cát sỏi (Bãi Thanh Vân, Bãi bồi Thôn Hộ, Bãi Thôn Hạ, Bãi Thác Choong tại Dương Hòa). Hiện nay có 02 mỏ đã đến hết thời hạn khai thác đang thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ. Theo báo cáo trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã được thực hiện đảm bảo theo quy định, các doanh nghiệp chấp hành các thủ tục về xin giấy phép thăm dò, cũng như hoạt động khai thác.

Hàng năm, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xóa bỏ các điểm khai thác khoáng sản trái phép gây ảnh huởng đến môi trường; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Luật Khoáng sản; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các xã, phường trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị được cấp phép. Kết quả giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 đã xử phạt 32 trường hợp, với số tiền là 309 triệu đồng.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra xử lý các hành vi khai thác khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong khai thác cát, sỏi trên sông Hương; một số đơn vị, cá nhân lợi dụng việc xin phép cải tạo đất trong sản xuất nông nghiệp để khai thác vận chuyển trái phép đất san lấp. Công tác quản lý theo dõi, quản lý của một số xã, phường còn buông lỏng, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng khai thác trái phép khoáng sản vẫn còn diễn ra. Công tác tổ chức, quản lý giao thông gặp nhiều khó khăn, hệ thống hạ tâng giao thông bị xuống cấp nghiêm trọng; công tác tưới bụi bẩn, vệ sinh vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển được thực hiện nhưng vẫn còn mang tính chất hình thức chưa có giải pháp xử lý tối ưu.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị UBND thị xã Hương Thủy giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để thị xã thực hiện trong giai đoạn tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh sau khi đánh giá tình hình quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thị xã đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND thị xã cần xác định rõ hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của địa phương theo quy định nhằm phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật về khoáng sản; lắng nghe, tôn trọng và giải quyết thấu đáo những ý kiến, kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác khoáng sản, đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Chỉ đạo chính quyền các xã, phường nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong công tác quán lý, giám sát việc khai thác khoáng sản, công tác hoàn thổ sau khai thác; tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi, vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, môi trường; nâng cao, phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tổ chức rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn kiến nghị kịp thời đến HĐND tỉnh, UBND tỉnh để được giải quyết kịp thời.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại một số khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát tại các mỏ đất trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát tại các mỏ đất trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát tại các mỏ đất trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

Nguyễn Mạnh Hà

Approved Trang thai