Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại huyện Phú Lộc
25.4.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH -ĐGS ngày 09/3/2022 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, sáng ngày 21/4/2022, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Phú Lộc.

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, trên địa bàn huyện Phú Lộc có 33 khu vực mỏ khai thác khoang sản bao gồm: 05 khu vực mỏ đất sét; 09 khu vực mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp; 02 mỏ khai thác đá (gabro và granit đen); 07 khu vực mỏ khai thác đá làm VLXD thông thường; 07 khu vực khai thác cát, sỏi bãi bồi; 01 khu vực khai thác cát nôi đồng và 02 đoạn sông khai thác cát, sỏi lòng sông.     

Hàng năm, UBND huyện đã ban hành các Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang từng bước được cải thiện, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản được quan tâm; môi trường tại các khu vực khai thác khoáng sản có sự chuyển biến đáng kể. Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã được thực hiện đảm bảo theo quy định, các doanh nghiệp chấp hành các thủ tục về xin giấy phép thăm dò, cũng như hoạt động khai thác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản chưa thật sự sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp; trang thiết bị sử dụng phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý việc khai thác, chế biến khoáng sản trái phép còn thiếu, việc áp dụng các chế tài xử lý chưa nghiêm; năng lực tài chính của một số doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản còn hạn chế nên quy mô khai thác còn nhỏ lẻ, thiếu tập trung, thiếu đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc hiện đại; thiếu tự giác trong thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị UBND huyện Phú Lộc giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để thực hiện trong giai đoạn tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật về khoáng sản; thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, hoàn thổ sau khi khai thác của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Phát huy hơn nữa với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền địa phương theo quy định; tiếp tục phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân tại các khu vực tiếp giáp, lân cận khu vực khai thác khoáng sản để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Tăng cường công tác phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong quản lý khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, cần tổ chức rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn kiến nghị kịp thời đến HĐND tỉnh, UBND tỉnh để được giải quyết kịp thời.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại một số khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Nguyễn Mạnh Hà

Approved Trang thai