Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Phú Vang
6.10.2021
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 05/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Phú Vang. Tham gia đoàn có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế…

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Vang, giai đoạn 2016 - 2020 về lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải, rác thải địa phương đã đạt được những thành quả nhất định, cụ thể như: Về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chất thải, đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây dựng dự toán, tổ chức đấu thầu và đang dần chuyển giao công tác tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường cho đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý hợp vệ sinh trên địa bàn toàn huyện đạt 89% tổng lượng rác thải phát sinh; với số hộ tham gia thu gom rác thải và thu phí thường xuyên đạt 95% tổng số hộ. UBND huyện đã huy động hiệu quả các nguồn lực, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư mua sắm trang thiết bị để tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn và đã được Công ty TNHH Hằng Trung tích cực tham gia, đầu tư để mua sắm trang thiết bị để tổ chức thực hiện có hiệu quả dịch vụ vận chuyển, xử lý rác thải cho xã, thị trấn trên địa bàn. Đối với việc xử lý chất thải, nước thải tại Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm y tế đã hợp đồng với Công ty môi trường và công trình đô thị Huế đặt xuồng để thu gom, vận chuyển xử lý rác thải y tế thông thường với tần suất 02 ngày/lần; đối với rác thải rắn, Trung tâm y tế đã xây dựng nhà chứa và hợp đồng Công ty môi trường và công trình đô thị Huế đặc thùng chuyên dụng để lưu giữ và vận chuyển, xử lý khi đầy…

Về công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, xử lý chất thải từ năm 2016 đến năm 2020, Huyện đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản trái phép 221 trường hợp; với tổng số tiền đã nộp phạt là 537.500.000 đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường còn tồn tại những hạn chế sau:  Một số xã, thị trấn chưa chủ động thu đúng, thu đủ phí dịch vụ vệ sinh môi trường hàng tháng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn nên nguồn thu phí vệ sinh môi trường vẫn chưa đảm bảo chi cho hoạt động thu gom rác thải từ hộ gia đình đến trạm trung chuyển do vậy gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường. Ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, chưa chủ động phân loại rác thải, không bỏ rác đúng nơi quy định vì vậy khối lượng rác thải vận chuyển, xử lý lớn và rác thải sinh hoạt vẫn còn rơi vãi ở khu dân cư, các tuyến đường chính, …  Việc xử lý vi phạm hành chính về hành vi bỏ, xả rác không đúng quy định còn gặp nhiều khó khăn và không thực hiện được do hành vi vi phạm diễn ra nhanh, ở khu vực vắng vẻ nhưng không có phương tiện, dụng cụ để ghi nhận theo dõi và xử lý kịp thời.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị UBND huyện Phú Vang trao đổi, giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để huyện thực hiện trong giai đoạn tới.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường trên địa bàn huyện Phú Vang giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân các phong trao như “Ngày Chủ nhật xanh”, thực hiện phân loại rác tại nguồn… góp phần vào việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường của huyện chủ yếu tập trung về vấn đề khai thác khoáng sản, các nội dung khác vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong giai đoạn sắp tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị UBND huyện Phú Vang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, xử lý chất thải, rác thải trên địa bàn huyện; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, gây ô nhiệm môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường…

Trước đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực địa việc thực hiện các quy trình về đảm bảo môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại một số cơ sở chăn nuôi lợn và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quang Phước
Approved Trang thai