“Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại A Lưới” sẽ là cú hích thúc đẩy kinh tế - xã hội cho huyện phát triển
15.2.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
A Lưới là một huyện miền núi nghèo của tỉnh, nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn lực khác nhau tập trung đầu tư cho huyện, cơ sở hạ tầng tương đối khang trang, tuy nhiên hộ nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Để giúp huyện phát triển, dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOIKA) hơn 74 tỷ đồng được thực hiện trên địa bàn của 17 xã và thị trấn huyện A Lưới. Đây thực sự là cú hích để tiếp thêm động lực giúp cho huyện nghèo từng bước vươn lên.
Đồng bào DTTS ở A Lưới giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tới khách du lịch
Đồng bào DTTS ở A Lưới giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tới khách du lịch

Nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện, ngày 26/10/2022, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành Nghị quyết về “Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)” để thực hiện trong giai đoạn 4 năm 2022 - 2026 trên địa bàn 17 xã, thị trấn huyện A Lưới với mục tiêu cụ thể là hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng địa phương huyện A Lưới đang sinh sống tại và xung quanh đất đai mới được rà phá bom mìn; tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng địa phương đối với bom mìn, vật liệu nổ, thiên tai và các rủi ro khác.

Theo đó, tổng nguồn dự án hơn 92 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của Hàn Quốc không hoàn lại khoảng hơn 83 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh khoảng hơn 8,9 tỷ đồng để thực hiện dự án với 4 hợp phần: (1) Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ; (2) Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực mục tiêu; (3) Tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng, kinh tế - xã hội thích ứng tốt thông qua dự án xây dựng nhà ở và trạm y tế xã chống bão lũ; (4) Quản lý dự án từ KOIKA để hướng dẫn mua sắm, xử lý giám sát, kiểm toán tài chính.

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh bị ô nhiễm bom mìn lớn và chịu hậu quả nặng nề của bom mìn. Trong đó huyện A Lưới là nơi có số nạn nhân của bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh lớn nhất của tỉnh. Vì vậy, việc triển khai dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” sẽ phát huy kết quả việc rà phá bom mìn, nhất là với sự hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật của các chuyên gia UNDP, Hàn Quốc sẽ góp phần hỗ trợ tích cực và tạo nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường khả năng thích ứng của các cộng đồng huyện miền núi A Lưới đang sinh sống và xung quanh đất đâi mới được rà phá bom mìn và các rủi ro khác”.

Đại diện địa phương được hưởng lợi từ dự án, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới rất vui mừng cho hay: “Chúng tôi rất vui mừng khi dự án chọn A Lưới làm nơi để triển khai thực hiện và đã được HĐND tỉnh thông qua. Với các hợp phần rất cụ thể, chúng tôi đánh giá dự án sẽ góp phần cho sự phát triển ổn định lâu dài về sinh kế của người nông dân miền núi huyện A Lưới thông qua các hoạt động trồng trọt ứng dụng kỹ thuật cao tăng năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả. Ngoài ra, các trạm y tế xã được xây mới và trang cấp trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại phục vụ người dân và xây dựng mới, nâng cấp các nhà ở của nông dân để phòng tránh, bão lũ”.

Tinh Hân
Approved Trang thai