Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách
10.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong các ngày 08/5 và 09/5/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2022 tiến hành kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn thị xã Hương Thủy và làm việc với UBND thị xã. Theo Kế hoạch số 45/KH-HĐND ngày 14/4/2023, đến nay, Đoàn đã hoàn thành chương trình kiểm tra thực địa hiện trường một số dự án, tập trung các dự án chậm tiến độ; đã làm việc với 07 địa phương và cơ quan đơn vị.
Đoàn Giám sát kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Đoàn Giám sát kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Qua các buổi làm việc và kiểm tra thực địa, bước đầu Đoàn đã nắm bắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Nhìn chung, công tác thu hút và hỗ trợ đầu tư của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2017-2022, có 255 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng mức đầu tư 86.097,8 tỷ đồng; trong đó 65 dự án tại địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các Khu công nghiệp của tỉnh. Đã thu hút một số nhà đầu tư lớn, có thương hiệu đến đầu tư, điển hình như: Tập đoàn BRG (dự án Sân golf với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.164 tỷ đồng, khu du lịch nghỉ dưỡng với số vốn 4.168 tỷ đồng); AeonMall (Hàn Quốc) (dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, vốn đăng ký 3.916 tỷ đồng)…

Công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư đã đạt được kết quả khá khả quan; tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến việc kêu gọi đầu tư cũng như tiến độ triển khai thực hiện của các dự án đã được cấp phép. Nổi trội một số vướng mắc, khó khăn như: sự thay đổi các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, đấu giá… dẫn tới tình trạng quy định chồng chéo, mâu thuẫn, gây lúng túng khi áp dụng. Ngoài ra còn có một số vướng mắc, khó khăn như mẫu thuẫn giữa một số quy hoạch chuyên ngành, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng với giá thị trường, công tác phối hợp liên ngành, các cấp có nơi, có lúc vẫn còn nhiều bất cập…

Dương Thị Thu Truyền
Approved Trang thai
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>