Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Giám sát tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo
11.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 11/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tính đến ngày 01/3/2023, số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi tổ chức, sắp xếp lại đã giảm từ 61 xuống còn 37 đơn vị (33 trường THPT; 01 trường THCS; 02 trường THCS&THPT; 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh). Năm 2022, có 2.778 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (2.773 viên chức sự nghiệp giáo dục, 05 viên chức cơ quan hành chính), giảm 114 biên chế được giao so với thời điểm ngày 01/8/2016. Các đơn vị sự nghiệp công bảo đảm 1 phần chi thường xuyên từ 10 – 30% là 12 đơn vị, 25 đơn vị còn lại do ngân sách nhà nước bảo đảm. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngành.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Sở, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức ngành giáo dục từ năm 2016 đến nay; công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; việc luân chuyển, biệt phái viên chức; công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong sử dụng, quản lý viên chức sự nghiệp; việc thực hiện chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nâng lương trước thời hạn; công tác thi đua, khen thưởng. Các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện song hành Chương trình giáo dục phổ thông 18 và chương trình cũ, thừa thiếu cục bộ giáo viên tại các trường học; việc lựa chọn các môn học tự chọn, sách giáo khoa mới, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình mới, giáo dục địa phương, đặc biệt là khó khăn khi cơ sở vật chất không đủ để đảm bảo giáo dục theo chương trình mới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, đề nghị lãnh đạo Sở cần phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở trong công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí giáo viên phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên; nghiên cứu phương án đặt hàng đào tạo giáo viên tại các trường đại học để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; sớm ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức để đáp ứng nhu cầu nhân lực đang còn thiếu; cần quan tâm đến công tác bổ nhiệm tại chổ; chỉ đạo ngành thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; phối hợp các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất các trường học đã có chủ trương đầu tư; chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác xã hội hóa. Sớm triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập./.

Nguyễn Thị Mộng Cẩm
Approved Trang thai
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>