Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII
11.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 11/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự cuộc họp có đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII dự kiến sẽ thông qua 15 dự thảo nghị quyết, gồm: (1) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế; (2) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai 3; (3) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã quản lý; (4) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vượt thu phí tham quan di tích năm 2022; (5) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (6) Bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 các dự án trùng tu di tích từ nguồn vượt thu phí tham quan di tích năm 2022; (7) Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (8) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế; (9) Giao kế hoạch đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại) năm 2023; (10) Giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 (đợt 2); (11) Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023; (12) Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch ven biển Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; (13) Sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực ưu đãi và một số địa bàn ưu đãi xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (14) Quy định hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (15) Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trực thuộc UBND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết sớm trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này, nhất là đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Về quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 và các dự án trùng tu di tích từ nguồn vốn vượt thu phí tham quan di tích năm 2022; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã quản lý,..

Thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ khai mạc vào chiều ngày 12/5/2023.

Hoàng Ngọc Nam
Approved Trang thai
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>