Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một
8.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2023 (thứ Sáu), họp phiên trù bị vào lúc 13h20' và khai mạc vào lúc 13h30' tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định thông qua các nội dung về: (1) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế; (2) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai 3; (3) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã quản lý; (4) Quy định mức chi đối với công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; (5) Quy định định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo  dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh; (6) Sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực ưu đãi và một số địa bàn ưu đãi xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (7) Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023; (8) Giao kế hoạch đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại) năm 2023; (9) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 các dự án trung tu di tích từ nguồn vượt thu phí tham quan di tích năm 2022; (10) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế; (11) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách  nhà nước giai đoạn 2021-2025; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (12) Giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (đợt 2) nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022; (13) Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch ven biển Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các Tờ trình, đề án và dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được nghị quyết điều chỉnh trực tiếp theo qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật và gửi các Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết nêu trên đến Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để tiến hành thẩm tra theo quy định.

Approved Trang thai
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>