Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ mười
21.3.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp chuyên đề lần thứ mười, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 3 năm 2023 (thứ Ba), họp phiên trù bị vào lúc 7h50' và khai mạc vào lúc 8h00' tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định thông qua các nội dung về: (1) Thông qua Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; (2) Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch  nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ vui chơi thể thao Lộc Bình huyện  Phú Lộc; (3) Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; (4) Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020; (5) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận (đoạn còn lại tiếp giáp với đoạn kè đã đầu tư), huyện Phú Vang; (6) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; (7) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư chỉnh trang, mở rộng nút giao   Trần Phú - Đặng Huy Trứ - Đoàn Hữu Trưng; (8) Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 (đợt 1) nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022; (9) Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2); (10) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và ứng trước ngân sách tỉnh để thực hiện dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa; (11) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 chưa giải ngân hết sang năm 2023; (12) Bố trí kinh phí thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho các đơn vị trong ngành y tế; (13) Phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh; (14) Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (15) Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023; (16) Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; (17) Giao biên chế công chức năm 2023 trong các cơ quan hành chính  nhà nước của tỉnh; (18) Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; (19) Bãi bỏ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 03/6/2022 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (20) Bãi bỏ Nghị quyết số 8h/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về phát triển dạy nghề tỉnh giai đoạn 2011-2020; (21) Điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí, chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng trẻ em SOS Huế.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các Tờ trình, đề án và dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được nghị quyết điều chỉnh trực tiếp theo qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật và gửi các Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết nêu trên đến Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để tiến hành thẩm tra theo quy định.

Ban biên tập
Approved Trang thai