Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 với Sở Y tế
3.3.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 02/3/2023, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Y tế về kế hoạch giao biên chế công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban pháp chế, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, nhu cầu biên chế, số lượng người làm việc năm 2023. Sở đã quan tâm triển khai việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Tổng số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã giao tự chủ là 24 đơn vị; số đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên là 03 đơn vị; đơn vị tự bảo đảm 1 phần chi thường xuyên là 21 đơn vị. Sở Y tế đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn thẩm tra đã tham gia một số ý kiến liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức, đặc biệt là tuyển dụng nhân lực bác sĩ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; việc thực hiện và mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề,… Đại diện lãnh đạo Sở và các phòng, ban chuyên môn đã tiếp thu, giải trình một số nội dung tại buổi làm việc, đồng thời, kiến nghị với HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh tăng số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và giảm số lượng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; có chế độ hỗ trợ kinh phí, học phí, tài liệu, sinh hoạt phí trong suốt thời gian học tập trung,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chia sẻ với các khó khăn của ngành Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở và đội ngũ y bác sĩ trong thời gian vừa qua; đối với đề xuất của Sở, Ban pháp chế sẽ xem xét, nghiên cứu để báo cáo HĐND, Thường trực HĐND tỉnh./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Approved Trang thai