Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 tại Sở Nội vụ
10.3.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 09/3/2023, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra tại Sở Nội vụ về Tờ trình đề nghị giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2023. Đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban pháp chế, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Về phía lãnh đạo Sở Nội vụ có đồng chí Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Trân - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đặt vấn đề và đề nghị Sở trình bày báo cáo ngắn gọn, tập trung vào một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau nhằm giải trình sự phù hợp của kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023; nội dung dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đặt vấn đề của đồng chí Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo khái quát về tình hình thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2023; trong đó, tập trung giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến kế hoạch giao biên chế công chức tại một số đơn vị, địa phương năm 2023; việc chuyển viên chức trong cơ quan hành chính sang viên chức sự nghiệp; chuyển viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp,… Đồng thời, lãnh đạo Sở thống nhất về việc điều chỉnh phương án giao biên chế công chức tại một số đơn vị năm 2023 theo ý kiến của Ban pháp chế và điều chỉnh một số nội dung của dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Nội vụ, thống nhất các nội dung đã trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc; đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng lại Đề án vị trí việc làm cho phù hợp, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Approved Trang thai