Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Triển khai Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất
17.3.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Giải Diên Hồng là giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và HĐND. Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 01/3/2023 của Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng lần thứ nhất), ngày 17/3/2022, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Công văn số 28/TT.HĐND-CTHĐ để triển khai thực hiện.
Lễ phát động giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất
Lễ phát động giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất

Theo đó, Công văn đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tạo điều kiện để các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương được tiếp nhận thông tin, tài liệu (khi có đề nghị) về tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm cơ sở để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất.

Các tác phẩm tham dự giải Diên Hồng lần thứ nhất cần bám sát Đề án tổ chức giải và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu như: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc chủ động, sáng tạo, tích cực đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước kịp thời xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước; tuyên truyền về kết quả và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về các sự kiện nổi bật của Quốc hội từ năm 2021 đến tháng 4/2023; về ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội. Trong đó, có kỳ hợp bất thường lần thứ nhất, lần thứ hai, Quốc hội khóa XV; về quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước; về kết quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền về những đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND; phản ánh về vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, HĐND.

Loại hình báo chí dự giải gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Thể loại báo chí dự giải gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, ảnh báo chí...

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động giải Diên Hồng (26/12/2022) đến 30/4/2023 (theo dấu Bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND. Ban Tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Đề nghị các cơ quan thông tấn, Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu Thể lệ Giải Diên Hồng (xem chi tiết văn bản tại đây) để chủ động triển khai, nghiên cứu, tích cực tham gia và gửi tác phẩm tham dự giải Diên Hồng lần thứ nhất về Ban Tổ chức giải Diên Hồng đúng theo thể lệ giải quy định.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Công chức phụ trách: đồng chí Ngô Quốc Vương, Phòng Công tác Quốc hội, ĐT: 0935.401.828; đồng chí Nguyễn Thị Mộng Cẩm, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, ĐT: 077.452.6883).

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên để Giải Diên Hồng lần thứ nhất diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Thị Mộng Cẩm
Approved Trang thai