Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
11.1.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 11/01, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Quý Phương - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Ái Nhi - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 07 kỳ họp để xem xét các vấn đề quan trọng, cấp thiết của tỉnh, theo đó, đã ban hành 173 nghị quyết quan trọng. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, vai trò của HĐND trong công tác giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương được thể hiện rõ nét, đã thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Trong năm 2022, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tích cực triển khai 13 cuộc giám sát, khảo sát. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành 2 cuộc khảo sát để xem xét kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy và thành phố Huế… Thông qua hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận các đơn thư do công dân chuyển đến qua đường bưu điện, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND đã tiếp nhận 153 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; trong đó xử lý chuyển 12 đơn của công dân đến các cơ quan, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết; thực hiện lưu theo dõi 141 đơn theo quy định. Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết đơn được Thường trực tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phan Quý Phương - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan và Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh đã có những hiệu quả, cơ bản các báo cáo, tờ trình được HĐND tỉnh xem xét, quyết định đều đảm bảo tính thống nhất cao giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan phản biện. Đặc biệt là phối hợp trong xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp; trong công tác thẩm tra; xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. đồng chí Phan Qúy Phương đề xuất, các cơ quan liên quan cần phối hợp với các Ban HĐND tỉnh để có sự thống nhất trong việc dự kiến trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết; cơ quan chuyên môn, cơ quan soạn thảo phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác của HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, chuyên đề dự kiến trình HĐND tỉnh; tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến tham gia của các ngành, các chuyên gia, các đại biểu HĐND, các Ban HĐND và cử tri trong tỉnh về các nội dung chuyên đề trình kỳ họp.

Đánh giá, nhìn nhận những mặt còn hạn chế, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chỉ rõ, việc điều chỉnh, bổ sung vào chương trình xây dựng nghị quyết còn nhiều; tình trạng một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh gửi đến Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh chưa đảm bảo thời gian quy định. Trách nhiệm tham mưu xây dựng nghị quyết của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa cao, có nhiều nghị quyết mới ban hành đã sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, nghị quyết về danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các ngành… Phát biểu, thảo luận của đại biểu tại kỳ họp chưa sôi nổi; lựa chọn những vấn đề chất vấn, nhất là những vấn đề bức xúc, dư luận, cử tri quan tâm chưa nhiều. Việc trả lời chất vấn của một số cơ quan, đơn vị còn dài, trả lời còn chung chung, giải pháp khắc phục chưa quyết liệt. Công tác tổng hợp và gửi báo cáo các ý kiến, kiến nghị sau tiếp xúc cử tri của một số Tổ đại biểu HĐND còn chậm. Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND còn lúng túng về phương pháp, cách thức, nội dung giám sát. Một số thành viên các Ban HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm chưa bố trí thời gian phù họp cho hoạt động của HĐND tỉnh theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị cần tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; bám sát và thực hiện tốt các quy định, quy chế, chính sách, chương trình trình hành động… trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các nghị quyết của HĐND bảo đảm sát với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế, chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND, lựa chọn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng thực chất, hiệu quả. Tăng cường tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND để giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các Ban HĐND, Văn phòng trong công tác tham mưu hoạt động của HĐND. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát; thực hiện các giải pháp quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… Duy trì giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh và huyện để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Cùng với chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, trong đó nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Approved Trang thai