Banner kỳ họp Chuyên đề (Trang chủ)

f633c783-7e31-ec11-9485-42f2e92eb5a9
Tin tức liên quan
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 11 nghị quyết quan trọng
4.1.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 04/1, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 để xem xét, quyết định thông qua các nội dung quan trọng. Các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và quyết định các nội dung rất quan trọng về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh; phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; hỗ trợ ngân sách cấp huyện và chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, giao kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chương trình phát triển các đô thị xanh loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh và đặt tên đường tại các đường nội thị thuộc thị xã Hương Thủy; điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế đợt XI (năm 2022).

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 11 nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng để các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

Approved Trang thai