Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Hương Trà
24.11.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 23/11, tại Nhà văn hóa xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND thị xã Hương Trà đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII. Tham dự có các đại biểu: Hà Văn Tuấn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Dương Thị Thu Truyền - Phó Trưởng ban Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn, các đại biểu HĐND thị xã Hương Trà và bà con cử tri các xã Bình Tiến, Bình Thành, Hương Bình.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, đại biểu Dương Thị Thu Truyền đã báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo, các cử tri đã vui mừng, bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung như: Bố trí kinh phí đầu tư Tỉnh lộ 16 đoạn qua xã Bình Tiến; quan tâm, bố trí thêm các biển báo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 49A; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà văn hóa thôn; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đã sử dụng ổn định lâu dài; quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ đất ở đối với các hộ nghèo, cận nghèo; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND;…

Sau khi nghe cử tri trình bày những kiến nghị, đề xuất thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Hà Văn Tuấn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thay mặt Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp thu, trao đổi, trả lời với bà con cử tri những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của huyện.

Nguyễn Quang Phước
Approved Trang thai