Thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 5 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
30.11.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/11/2022, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban văn hóa - xã hội; đại điện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các phòng chuyên môn thuộc Sở.

  Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, trong năm 2022, ngành đã tập trung nỗ lực để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là việc thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa.... Đã thực hiện tốt cồng tác hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19, tính đến ngày 21/11/2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ: 182.311 lượt người, với tổng kinh phí: 136,543 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 17.000 người, vượt 4,3% so với kế hoạch; trong đó, đưa lao động đi làm việc nước ngoài 1.500 người, đạt 75% so với kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, góp phần giúp cho nhiều hộ gia đình vươn lên, thoát nghèo vững chắc. Theo số liệu rà soát sơ bộ đến ngày 15/11/2022, tổng số hộ nghèo giảm xuống còn 10.645 hộ (32.616 khẩu), chiếm tỷ lệ 3,23%, giảm 1,7% so với năm 2021, tổng số hộ cận nghèo giảm xuống còn 9.928 hộ (30.147 khẩu), tỷ lệ 3,01%, giảm 0,94% so với năm 2021. Sở  hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các quy định pháp luật về chính sách lao động cho người lao động. Giải quyết chế độ chính sách cho 16.424 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp các đơn vị cung ứng dịch vụ tham mưu đẩy mạnh công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh. 
 Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt nhiều kết quả, trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích giảm so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao, toàn tỉnh có 1.497 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích giảm 23 trường hợp so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 487 người nghện và 1243 người sử dụng ma túy. Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện nhiệm vụ cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy nhưng có cơ sở chung thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, do đó, gây khó khăn cho đơn vị trong quá trình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.
Tại cuộc họp, Ban văn hóa - xã hội đã nghe Sở báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo Tờ trình Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) hàng năm.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành trong năm 2022, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành. Đối với nội dung đề án do Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5, đồng chí đề nghị Sở hoàn chỉnh các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đã góp ý liên quan đến đối tượng tặng quà và các mức chi quà tặng để hoàn chỉnh các nội dung trình tại kỳ họp./.

Nguyễn Thị Mộng Cẩm
Approved Trang thai