• 5.12.2022
  Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 5 tại Sở Y tế
  Để chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Y tế để thẩm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Y tế trong năm 2022 và đề án thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ cho ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban văn hóa - xã hội.
 • 30.11.2022
  Thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 5 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
  Ngày 28/11/2022, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban văn hóa - xã hội; đại điện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các phòng chuyên môn thuộc Sở.
 • 30.11.2022
  Thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 5 tại Sở Giáo dục và Đào tạo
  Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh vừa tiến hành thẩm tra các nội chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban văn hóa - xã hội; đại điện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn thuộc Sở.
 • 25.11.2022
  Ban văn hóa - xã hội làm việc với Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế
  Sáng ngày 24/11/2022, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Trường THPT chuyên Quốc Học Huế để thẩm tra Đề án Phát triển trường THPT chuyên Quốc học - Huế giai đoạn 2022 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban văn hóa - xã hội; đại điện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Giám hiệu nhà Trường và các thầy, cô trưởng các bộ môn.
 • 24.11.2022
  Thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ năm tại Sở Văn hóa và Thể thao
  Chiều ngày 23/11/2022, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 tại Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Tham dự buổi thẩm tra có các thành viên Ban văn hóa - xã hội; đại điện lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở.

    << < 1 2 3 4 5 > >>