• 22.3.2024
  Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết chuẩn bị kỳ họp
  Sáng ngày 21/3, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Về phía đại diện Thường trực HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, đại diện ...
 • 24.1.2024
  Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 5) và các dự án quy hoạch
  Sáng ngày 24/01, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh vốn thực hiện các dự án từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2022. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu ...
 • 5.12.2023
  Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc 2, huyện Phong Điền
  Sáng ngày 05/12, Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc 2, huyện Phong Điền. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban kinh tế - ngân sách; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
 • 4.12.2023
  Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế
  Chiều ngày 04/12, Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban kinh tế - ngân sách; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh…
 • 30.11.2023
  Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tại Sở Văn hóa và Thể thao
  Để chuẩn bị kỳ họp thường lệ lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để tiến hành thẩm tra các nội dung liên quan trình tại kỳ họp. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự có các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

    << < 1 2 3 4 5 > >>