Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 5) và các dự án quy hoạch
24.1.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 24/01, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh vốn thực hiện các dự án từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2022. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực các huyện: Quảng Điền, Phong Điền…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các nội dung liên quan. Trên cơ sở đặt vấn đề của đồng chí Trưởng ban và ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực các huyện Quảng Điền và Phong Điền đã báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan đến các dự án được giao kế hoạch đầu tư công năm 2024; cụ thể: (i) Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài 100 tỷ đồng, (ii) Xây dựng mở rộng nghĩa trang liên xã Phong Thu - Phong Hòa và thị trấn Phong Điền 4 tỷ đồng, và (iii) Hạ tầng khu nghĩa trang tập trung xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền 6 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 5) và các dự án quy hoạch. Đồng chí đề nghị các chủ đầu tư tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ giải ngân đối với các dự án được giao vốn; đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án quy hoạch./.

Dương Thị Thu Truyền
Approved Trang thai