Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thường lệ lần thứ 7 tại UBND thị xã Hương Trà
24.11.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và để chuẩn bị kỳ họp thường lệ lần thứ 7, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra tại UBND thị xã Hương Trà. Đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban thuộc UBND thị xã Hương Trà.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Trân - Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh đặt vấn đề và đề nghị UBND thị xã trình bày báo cáo ngắn gọn, tập trung đánh giá sự phù hợp và chưa phù hợp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách tại dự thảo tờ trình, nghị quyết với tình hình thực tế công việc của địa phương và cho ý kiến đề xuất, tham gia cụ thể về chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đặt vấn đề của đồng chí Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo UBND thị xã đã báo cáo khái quát về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng hưởng chế độ, phụ cấp ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Cho ý kiến cụ thể về sự phù hợp của từng chức danh và mức phụ cấp, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,…

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị địa phương báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung của dự thảo tờ trình, về tình hình sắp xếp, bố trí chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND thị xã, thống nhất các nội dung đã trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Approved Trang thai