Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc 2, huyện Phong Điền
5.12.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 05/12, Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc 2, huyện Phong Điền. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban kinh tế - ngân sách; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Chi cục Kiểm lâm trình bày các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho diện tích 12,83 ha rừng trồng (gồm 1,91 ha rừng phòng hộ và 10,92 ha rừng sản xuất) tại khoảnh 1 tiểu khu 3, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền. Đây là một bước cần thiết tạo điều kiện kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc 2. Trên cơ sở đặt vấn đề của đồng chí Trưởng ban và ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan như hiện trạng rừng và chức năng ba loại rừng, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, khả năng ảnh hưởng đến môi trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhất trí cao với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho diện tích 12,83 ha rừng trồng tại xã Điền Lộc. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan triển khai các thủ tục kêu gọi đầu tư tiếp theo để Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Điền Lộc 2 sớm được triển khai hoàn thành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất kinh doanh đồng thời hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào hoạt động tại các cụm công nghiệp./.

Dương Thị Thu Truyền
Approved Trang thai