Cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Tổ đại biểu số 02, HĐND tỉnh
20.11.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sau 2,5 ngày (từ ngày 15/11 đến ngày 18/11), tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn của huyện Quảng Điền, Tổ đại biểu số 02, HĐND tỉnh đã tổ chức buổi họp để thống nhất các nội dung để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trên địa bàn huyện, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Buổi họp do đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Điền, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh chủ trì.

Trên cơ sở phát biểu ý kiến của các đồng chí thành viên Tổ đại biểu số 2, Thường trực HĐND huyện và một số đại biểu chuyên trách của HĐND huyện Quảng Điền. Tổ thống nhất tổng hợp 05 kiến nghị, đề xuất của cử tri trên địa bàn huyện Quảng Điền trình HĐND tỉnh với những nội dung như: Đề nghị nghiên cứu đầu tư dự án thoát lũ tại Hói Rào Cùng, xã Quảng Thọ (đoạn từ thôn Tân Lai đến thôn La Vân Thượng); đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai đầu tư dự án mở rộng Hói Chợ Nan (đoạn từ cầu Phổ Lại, xã Quảng Vinh đến Cống Bố, thị trấn Sịa); đề nghị đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường WB2 từ thị trấn Sịa đến thôn Mai Dương, xã Quảng Phước; đề nghị có chính sách hỗ trợ bình ổn giá vật tư phân bón; xem xét điều chỉnh chế độ chính sách đối với các chức danh thôn, tổ dân phố, những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh và sớm triển khai thực hiện chủ trương chính sách của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Điền, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh đã yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Điền khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh để gửi Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5 theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu, rà soát phân loại, tổng hợp các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị cấp huyện và báo cáo HĐND huyện để xem xét quyết định.

Nguyễn Thị Thanh Vân
Approved Trang thai