Thứ Tư, 19/6/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp BT lần 2
Tài liệu kỳ họp thứ 7
Tài liệu kỳ họp BT lần 3
Thống kê
33 người đang trực tuyến
817.507 số lượt truy cập
Cơ cấu tổ chức
Trưởng ban
 • Ông Nguyễn Thái Sơn

  - Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1962
  - Quê quán: Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Tiến sĩ Triết học; Cử nhân Báo chí; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cao cấp Chính trị
  - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Thành phố Huế

   

Phó Trưởng ban chuyên trách
 • Bà Trần Thị Minh Nguyệt

  - Ngày, tháng, năm sinh: 11/5/1974
  - Quê quán: Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Cử nhân Ngữ văn; Cao cấp Chính trị
  - Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Thị xã Hương Trà

   

 • Ông Nguyễn Văn Thạnh

  - Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1975
  - Quê quán: Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Cử nhân Lịch sử; Cao cấp Chính trị
  - Chức vụ: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Thị xã Hương Thủy

   

Thành viên ban
 • Bà Phan Minh Nguyệt

  - Ngày, tháng, năm sinh: 16/9/1977
  - Quê quán: Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý công; Cử nhân Luật; Cao cấp Chính trị
  - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
  - Đơn vị ứng cử: Huyện Phú Vang