Thứ Tư, 19/6/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp BT lần 2
Tài liệu kỳ họp thứ 7
Tài liệu kỳ họp BT lần 3
Thống kê
49 người đang trực tuyến
817.380 số lượt truy cập
Cơ cấu tổ chức
Chủ tịch
 • Ông Lê Trường Lưu

  - Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1963
  - Quê quán: Xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Tài chính Kế toán; Cử nhân Hành chính; Cao cấp Chính trị
  - Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Thành phố Huế

Phó Chủ tịch Thường trực
 • Ông Cái Vĩnh Tuấn

  - Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1963
  - Quê quán: Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý công; Cử nhân Khoa học Ngữ văn; Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị
  - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Huyện Phú Lộc

Phó Chủ tịch
 • Bà Nguyễn Thị Ái Vân

  - Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1972
  - Quê quán: Xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cao cấp Chính trị
  - Chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Huyện Phú Lộc

Trưởng ban pháp chế
 • Ông Hồ Văn Hải

  - Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1962
  - Quê quán: Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Ngữ văn; Cử nhân Chính trị
  - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Thị xã Hương Trà

Trưởng ban kinh tế - ngân sách
 • Ông Nguyễn Quang Tuấn

  - Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1972
  - Quê quán: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Chính trị
  - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
  - Đơn vị ứng cử: Thành phố Huế

Trưởng ban văn hóa - xã hội