Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
31 người đang trực tuyến
1.970.246 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ hop thứ mười một

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII
3 Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII)
4 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh
5 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
6 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
7 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
8 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện trong lĩnh vực pháp chế năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
9 Báo cáo thẩm tra về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
10 Báo cáo thẩm tra về Hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
11 Báo cáo thẩm tra về chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
13 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
14 Báo cáo thẩm tra về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
15 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2021
16 Báo cáo thẩm tra về kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm 2021 - 2025
17 Báo cáo thẩm tra về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019
18 Báo cáo thẩm tra về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Phan Văn Thông)
19 Báo cáo thẩm tra về cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”
20 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII
21 Báo cáo thẩm tra về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
22 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh quy hoạch tuyến đường ven biển thuộc Đề án Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
23 Báo cáo thẩm tra về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
24 Báo cáo thẩm tra về việc cho ý kiến điều chỉnh Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
25 Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ Văn Hải và ông Nguyễn Thái Sơn)
26 Báo cáo thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2020 và kế hoạch Chương trình trọng điểm năm 2021
27 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
28 Phụ lục kèm Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
29 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020
30 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
31 Phụ lục kèm Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
32 Tờ trình về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
33 Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
34 Phụ lục 1 kèm Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
35 Phụ lục 2 kèm Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
36 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
37 Đề án chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
38 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
39 Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
40 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
41 Phụ lục kèm Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
42 Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2021
43 Tờ trình về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
44 Phụ lục kèm Tờ trình về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
45 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2021
46 Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
47 Báo cáo về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII
48 Tờ trình về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
49 Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
50 Phụ lục kèm Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
51 Tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
52 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Phan Văn Thông)
53 Tờ trình về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
54 Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025
55 Phụ lục kèm Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025
56 Tờ trình về việc cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sử dụn nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
57 Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
58 Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền năm 2020
59 Báo cáo công tác kiểm sát năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
60 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh
61 Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân 2 cấp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op