Thứ Ba, 2/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
34 người đang trực tuyến
1.960.689 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ mười một

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
2 Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025
3 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
4 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
5 Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về việc cho ý kiến điều chỉnh Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
6 Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”
7 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về điều chỉnh Đề án Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
8 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
9 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về quyết định biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
10 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
11 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII
12 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
13 Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Phan Văn Thông)
14 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ Văn Hải)
15 Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thái Sơn)
16 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021
17 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về việc phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
18 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
19 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
20 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op