Thứ Sáu, 5/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
38 người đang trực tuyến
1.968.346 số lượt truy cập
Tài liệu kỳ họp lần thứ 11 >> UBND tỉnh

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Báo cáo thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2020 và kế hoạch Chương trình trọng điểm năm 2021
2 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
3 Phụ lục kèm Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
4 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020
5 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
6 Phụ lục kèm Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
7 Tờ trình về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
8 Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
9 Phụ lục 1 kèm Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
10 Phụ lục 2 kèm Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
11 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12 Đề án chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
13 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
14 Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
15 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
16 Phụ lục kèm Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
17 Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2021
18 Tờ trình về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
19 Phụ lục kèm Tờ trình về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
20 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2021
21 Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
22 Báo cáo về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII
23 Tờ trình về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
24 Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
25 Phụ lục kèm Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
26 Tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
27 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Phan Văn Thông)
28 Tờ trình về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
29 Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025
30 Phụ lục kèm Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025
31 Tờ trình về việc cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sử dụn nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
32 Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op