Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
32 người đang trực tuyến
1.970.225 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp chuyên đề lần 11

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 11
2 Báo cáo thẩm tra về bổ sung một số điều tại Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh
3 Báo cáo thẩm tra về bổ sung dự án, công trình vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Báo cáo thẩm tra về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
5 Báo cáo thẩm tra về sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế
6 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
7 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng
8 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 1) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương
9 Báo cáo thẩm tra về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu ta công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018
11 Báo cáo thẩm tra về ban hành Nghị quyết quy định “Hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, phát sinh sau ngày 31/5/2017 (giai đoạn 3)
12 Báo cáo thẩm tra về bổ sung danh mục, dự án quỹ đất phát triển nhà ở có sử dụng đất vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
13 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 1)
14 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh nội dung liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
15 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
16 Tờ trình về việc hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, phát sinh sau ngày 31/5/2017 (giai đoạn 3)
17 Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B Đô thị mới An Vân Dương
18 Tờ trình về việc đề nghị thông qua bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018
20 Tờ trình về việc sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế
21 Tờ trình về việc xin ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
23 Tờ trình về việc xin ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
24 Tờ trình về việc xin ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
25 Tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2021
26 Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
27 Tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng đất vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
28 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh
29 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 9)
30 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 10)
31 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
32 Tờ trình về việc cho ý kiến điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và gia hạn Hiệp định vay dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế
33 Tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Bình)
34 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Quốc Đoàn)
35 Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ Thắng)
36 Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Tuấn)


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op