Thứ Ba, 2/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
37 người đang trực tuyến
1.960.656 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp chuyên đề lần 11

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 9)
2 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 10)
3 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B Đô thị mới An Vân Dương
4 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn hiệp định vay dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế
5 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
6 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 1)
7 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
8 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về phê chuẩn điều chỉnh Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018
11 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
12 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về điều chỉnh, bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
13 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
14 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
16 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về thống nhất bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng đất vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
17 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Bình)
18 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Quốc Đoàn)
19 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Tuấn)
20 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Đại Viên)
21 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ Thắng)
22 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về Sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế
23 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 về Bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh
24 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh sau ngày 31/5/2017 (giai đoạn 3)


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op