Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
37 người đang trực tuyến
1.970.212 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ mười

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh
4 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
5 Báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
6 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
7 Báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
9 Báo cáo thẩm tra về cho ý kiến điều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1 Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế)
10 Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
11 Báo cáo thẩm tra tờ trình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, TDP trên địa bàn tỉnh
12 Báo cáo thẩm tra về Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021
13 Báo cáo thẩm tra về Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
14 Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (từ kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII)
15 Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021
16 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII
17 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Báo cáo kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (từ kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII)
19 Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa VII
20 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VII
21 Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 của Ban pháp chế HĐND tỉnh
22 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong Điền
23 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
24 Phụ lục kèm Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
25 Báo cáo thực hiện các Chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
26 Báo cáo về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020
27 Báo cáo về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
28 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
29 Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
30 Phụ lục kèm Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
31 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
32 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết: “Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021”
33 Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến điều chỉnh dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1 đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế)
34 Tờ trình về đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
35 Tờ trình về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
36 Phụ lục kèm Tờ trình về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
37 Tờ trình về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh
38 Phụ lục kèm Tờ trình về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh
39 Tờ trình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
40 Phụ lục kèm Tờ trình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, TDP trên địa bàn tỉnh
41 Tờ trình quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
42 Tờ trình về việc đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong Điền
43 Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2020
44 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh
45 Báo cảo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh
46 Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op