Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
45 người đang trực tuyến
1.970.357 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp bất thường lần 8

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
3 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc bổ sung khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc thông qua chính sách kích cầu du lịch
6 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
7 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai đoạn IV)
8 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về Đề án bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên Huế - đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế
9 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
10 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế
12 Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị Huế
13 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
14 Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền
15 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ sông Hương và hói Phát Lát
16 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Trung ương từ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia
17 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
18 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh
19 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Tờ trình về việc thông qua chính sách kích cầu du lịch
21 Tờ trình về việc thông qua Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
22 Phụ lục kèm Tờ trình về việc thông qua Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
23 Tờ trình về xin ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai đoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
24 Tờ trình về thông qua Đề án bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên Huế - đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế
25 Phụ lục kèm Tờ trình về thông qua Đề án bộ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên Huế - đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế
26 Tờ trình về thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
27 Phụ lục kèm Tờ trình về thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
28 Tờ trình về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
29 Tờ trình về sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các tổ dân phố của thành phố Huế


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op