Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
31 người đang trực tuyến
1.970.316 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp bất thường lần 7

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án
3 Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
4 Báo cáo thẩm tra về việc xin chủ trương tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước Trung ương và ứng vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ bổ sung vốn đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh
5 Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công
6 Báo cáo thẩm tra về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng
7 Báo cáo thẩm tra về bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
8 Báo cáo thẩm tra về xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
9 Báo cáo thẩm tra về thống nhất danh sách nhà vườn tại huyện Phong Điền và thành phố Huế tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2020
10 Báo cáo thẩm tra về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11 Báo cáo thẩm tra về về việc việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12 Tờ trình về cho ý kiến điều chỉnh dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1 Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế)
13 Tờ trình về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
14 Phụ lục kèm Tờ trình về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp bờ biển đoạn Phú Hải - Phú Diên
16 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An
17 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương
18 Tờ trình về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
19 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho các đơn vị trong ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
20 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế tại Khoảnh 2, 3, 5, 9 Tiểu khu 131; Khoảnh 2, 3 Tiểu khu 132 thuộc xã Bình Thành và Khoảnh 4 Tiểu khu 142; Khoảnh 9 Tiểu khu 144; Khoảnh 1, 12, 13 Tiểu khu 146
21 Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Phụ lục kèm Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế
23 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
24 Tờ trình về việc bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
25 Tờ trình về việc vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước Trung ương bổ sung vốn đầu tư các dự án trọng điểm
26 Phụ lục kèm Tờ trình về việc vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước Trung ương bổ sung vốn đầu tư các dự án trọng điểm
27 Tờ trình về việc ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ bổ sung vốn đầu tư các dự án trọng điểm
28 Phụ lục kèm Tờ trình về việc ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ bổ sung vốn đầu tư các dự án trọng điểm
29 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công
30 Phụ lục kèm Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công
31 Tờ trình về việc xin ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
32 Tờ trình về việc xin ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
33 Tờ trình về việc xin ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu phía Nam trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô, huyện Phú Lộc
34 Tờ trình về việc xin ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
35 Tờ trình về việc thống nhất danh sách nhà vườn tại huyện Phong Điền và thành phố Huế tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2020
36 Phụ lục Tờ trình về việc thống nhất danh sách nhà vườn tại huyện Phong Điền và thành phố Huế tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2020
37 Tờ trình bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 tại các huyện, thị xã
38 Phụ lục kèm Tờ trình bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 tại các huyện, thị xã
39 Tờ trình xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
40 Phụ lục kèm Tờ trình xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
41 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
42 Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op