Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
34 người đang trực tuyến
1.970.254 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp bất thường lần 5

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
3 Báo cáo thẩm tra về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
4 Báo cáo thẩm tra về hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chủ trương chuyển loại rừng
6 Báo cáo thẩm tra về bổ sung dự án, công trình vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Báo cáo thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3 và khu vực 4)
8 Báo cáo thẩm tra về bổ sung dự án vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
9 Báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế
10 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ đá làm vật liệu san lấp
11 Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019
12 Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4)
15 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3)
16 Tờ trình về hỗ trợ cho các dự án do doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
17 Phụ lục kèm Tờ trình về hỗ trợ cho các dự án do doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
18 Tờ trình về việc cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế
19 Tờ trình về việc bổ sung dự án vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
20 Tờ trình về việc bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
21 Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã, thành phố Huế
22 Phụ lục kèm Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã, thành phố Huế
23 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung 02 khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (huyện Nam Đông)
24 Phụ lục kèm Tờ trình về việc đề nghị bổ sung 02 khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (huyện Nam Đông)
25 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung 02 khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (huyện Phú Lộc)
26 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, thay thế diện tích quy hoạch đất làm vật liệu san lấp khu vực đồi Trốc Voi 1 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung diện tích quy hoạch 02 khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh (thị xã Hương Trà)
28 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (đồi Trốc Voi 3, Thủy Phương, TX Hương Thủy
29 Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại rừng
30 Phụ lục kèm Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển loại rừng
31 Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
32 Phụ lục kèm Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
33 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
34 Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op