Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
33 người đang trực tuyến
1.970.299 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp bất thường lần 3

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chủ trương chuyển loại rừng
3 Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) của tỉnh
4 Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan
7 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị cho phép vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND về phương án cho thuê đất tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc thống nhất danh sách nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền tham gia hỗ trợ kinh phí trùng tu năm 2019
12 Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án thuộc nhóm C trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan
16 Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Ngọc Khanh
17 Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Hoài Trâm
18 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh
19 Phụ lục kèm Tờ trình về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh
20 Tờ trình về việc thông qua và ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng
21 Tờ trình về việc cho phép vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Tờ trình về đề nghị cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
23 Tờ trình về việc đề nghị thống nhất danh mục nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2019
24 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019
25 Tờ trình về việc đề nghị thống nhất chủ trương về hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op