Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
31 người đang trực tuyến
1.970.297 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp bất thường lần 2

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa VII
2 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế
3 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) của tỉnh
4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
5 Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1 Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế)
6 Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
7 Tờ trình về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
8 Báo cáo phương án chuyển loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
10 Phụ lục kèm tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
11 Tờ trình về việc thông qua và ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng
12 Tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
13 Phụ lục kèm Tờ trình về việc xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op