Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
34 người đang trực tuyến
1.970.258 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ bảy

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
3 Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
5 Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
9 Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
10 Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
11 Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
12 Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
13 Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018
14 Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
15 Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
16 Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh
17 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
19 Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Kế hoạch đầu tư trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
21 Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
22 Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
23 Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 6, điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế
24 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
25 Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
26 Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh
27 Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế
28 Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế, đợt IX năm 2018
29 Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng
30 Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op