Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
34 người đang trực tuyến
1.970.235 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ sáu

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 Báo cáo kết quả giám sát về dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế
4 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, HĐND tỉnh khoá VII
5 Báo cáo thẩm tra các báo cáo về lĩnh vực kinh tế và ngân sách của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII
6 Báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
7 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
8 Báo cáo thẩm tra Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
9 Báo cáo thẩm tra về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
10 Báo cáo thẩm tra tờ trình quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
11 Báo cáo thẩm về Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025
12 Báo cáo thẩm về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018
13 Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019
14 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII
15 Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII)
16 Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền sáu tháng đầu năm 2018
17 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
19 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
20 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
21 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII
22 Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
23 Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
24 Báo cáo về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
25 Tờ trình quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019
26 Tờ trình về quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
27 Tờ trình về quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
28 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”
29 Tờ trình bổ sung các công trình, dự án đầu tư có sử dụng đất vào danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018
30 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh
31 Báo cáo thực hiện các Chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
32 Tờ trình về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op