Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
35 người đang trực tuyến
1.970.215 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ năm

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
5 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
6 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
7 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
8 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016
9 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
10 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
11 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
12 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh”
13 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về thành lập Đoàn giám sát về “Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế”
14 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về Quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
18 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan
20 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
21 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018
22 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020
23 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
24 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
25 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op