Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
38 người đang trực tuyến
1.970.193 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ ba

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
3 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
4 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
5 Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, điều hành thực hiện công tác nội chính, tư pháp năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
6 Báo cáo thẩm tra tờ trình định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền
7 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017
8 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020
9 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
10 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị ban hành quy định chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức
11 Báo cáo thẩm tra tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
12 Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa ban tỉnh năm 2017
13 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2017
14 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2016 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2017
15 Tờ trình định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
16 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
17 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
18 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
19 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
20 Tờ trình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020
21 Tờ trình về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
22 Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng Chính quyền của MTTQ năm 2016
23 Báo cáo của Toà án nhân dân 2 cấp tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII
24 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII
25 Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân bổ tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
26 Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định chế độ, chính sách thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định
27 Tờ trình đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác
28 Tờ trình quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
29 Tờ trình đề nghị thông qua Đề án đặt tên đường tại các phường thành phố Huế đợt VIII
30 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op