Thứ Bảy, 19/9/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Thống kê
37 người đang trực tuyến
1.623.535 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Nâng cao chất lượng công tác lập, thực hiện, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

      Nhằm từng bước khắc phục các hạn chế về công tác lập, thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị, đề xuất của Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 59/BC-ĐGS về kết quả giám sát công tác quản lý Quy hoạch đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 19/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6798/UBND-QHXT, theo đó yêu cầu các quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

      1. Các Sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa hoặc chậm triển khai; sớm điều chỉnh các quy hoạch không có tính khả thi, không còn phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch cần lưu ý dành quỹ đất cho các thiết chế về văn hóa, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan hành chính của địa phương, công viên, quảng trường,…; lưu ý quỹ đất dự trữ để phát triển, quỹ đất tái định cư, quỹ đất nghĩa trang; ưu tiên chỉnh trang, tái định cư tại chỗ đối với những khu vực tập trung đông dân cư nhằm ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng; đổi mới phương thức, phương pháp tiếp cận lấy ý kiến người dân theo đúng quy định và tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quá trình phê duyệt quy hoạch đô thị cần có kế hoạch phân kỳ thực hiện cụ thể nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai được tốt hơn cũng như tạo điều kiện cho người dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

2. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính, trong đó, nghiên cứu quy trình rút gọn, phát huy hơn hiệu quả mô hình một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định, phê duyệt quy hoạch, công bố, công khai, cung cấp thông tin quy hoạch nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường để kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

Các địa phương, các Sở, ngành có liên quan nâng cao chất lượng trong việc tham gia góp ý kiến đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; đặc biệt, là việc kết nối hạ tầng và sự phù hợp với các quy hoạch ngành có liên quan; chịu trách nhiệm về các nội dung tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho các khu vực cấp huyện; hướng dẫn, yêu cầu UBND cấp huyện sớm ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các đô thị, các quy hoạch nông thôn mới...

4. Các ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu vốn quy hoạch của các ngành, địa phương để xem xét, bố trí vốn quy hoạch kịp thời, tạo cơ sở để quản lý quy hoạch, kêu gọi các nhà đầu tư trên địa bàn; ưu tiên phương án thực hiện quy hoạch theo hình thức tài trợ.

 5. Các địa phương, Sở ngành có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình trọng điểm.

 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị; mở rộng hệ thống đường nội thị, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh; bố trí tăng kinh phí cho công tác xử lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm tạo bộ mặt đô thị xanh - sạch - sáng; báo cáo UBND tỉnh. Lưu ý lộ trình thực hiện công tác này gắn liền với kế hoạch thực hiện các dự án trọng điểm và kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch.

7. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng thêm nhiều tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Huế. Từng bước hình thành các tuyến phố đảm bảo về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường đô thị, trật tự đô thị và an toàn giao thông... trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các địa phương khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông và công trình công cộng, bên cạnh đó, chủ động thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chỉnh lý, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân hiến đất trong thời gian nhanh nhất có thể, đảm bảo người dân hài lòng và tin tưởng để thực hiện chủ trương vận động.

8. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát, theo dõi tình hình triển khai các nội dung theo yêu cầu tại Công văn này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh nếu có vướng mắc./.

Nguyễn Mạnh Hà
Ngày 23/09/2019

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op