Thứ Bảy, 23/10/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Thống kê
68 người đang trực tuyến
2.438.796 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
UBND tỉnh họp thông qua các đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền

     Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh tổ chức buổi họp với các sở, ngành và địa phương để thông qua một số đề án, phương án và quy định về chế độ chính sách thuộc thẩm quyền để trình HĐND tỉnh. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp.

     Tại buổi họp lần này, UBND tỉnh thảo luận và thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố thành phố Huế và thị xã Hương Trà; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Phươn án điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích cố đô Huế năm 2020.

Giảm 112 thôn, tổ dân phố

Dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố thành phố Huế và thị xã Hương Trà, sau khi thực hiện thành phố Huế giảm 89 tổ dân phố, thị xã Hương Trà giảm 23 thôn, tổ dân phố (09 tổ dân phố và 14 thôn). Như vậy, toàn tỉnh còn lại 1.133 thôn, tổ dân phố (681 thôn và 452 tổ dân phố); giảm 112 thôn, tổ dân phố.

Theo Sở Nội vụ, căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV thì toàn bộ các thôn, tổ dân phố đề nghị sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Trà đều đảm bảo yêu cầu về quy trình, hồ sơ và đủ điều kiện để sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

UBND tỉnh thống nhất cao phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường thuộc TP. Huế và TX. Hương Trà.Để ổn định, động viên và hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, sáp nhập, UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét về mức hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư được nhận một lần 06 (sáu) tháng phụ cấp theo chức danh hiện hưởng.

Giai đoạn 2019 - 2021, sáp nhập 7 xã

Về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Căn cứ quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, số lượng ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện sắp xếp do có 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% là 07 xã. Cụ thể:

Thị xã Hương Trà: Nhập toàn bộ địa giới hành chính (ĐGHC) xã Hồng Tiến (có diện tích tự nhiên là 22.10 km2, dân số là 1.559 người) và xã Bình Điền (có diện tích tự nhiên là 117,92 km2, dân số là 4.392 người) thành xã Bình Tiến.

Huyện A Lưới: Nhập toàn bộ ĐGHC xã A Đớt (có diện tích tự nhiên là 16,58 km2, dân số là 2.403 người)và xã Hương Lâm (có diện tích tự nhiên là 51,28km2, dân số là 2.208 người) thành xã Lâm Đớt. Nhập toàn bộ ĐGHC xã Hồng Quảng (có diện tích tự nhiên là 5,39 km2, dân số là 2.225 người)và xã Nhâm (có diện tích tự nhiên là 37,85 km2, dân số là 2.302 người) thành xã Quảng Nhâm. Nhập toàn bộ ĐGHC xã Bắc Sơn (có diện tích tự nhiên là 10,34 km2, dân số là 1.242 người) và xã Hồng Trung (có diện tích tự nhiên là 67.40 km2, dân số là 2.053 người) thành xã Trung Sơn.

Huyện Nam Đông: Nhập toàn bộ ĐGHC xã Hương Giang (có diện tích đất tự nhiên là 7,64km2, dân số là 1.512 người)và xã Hương Hòa (có diện tích đất tự nhiên là 11,21km2, dân số là 2.547 người) thành xã Hương Xuân.

Huyện Phú Lộc: Nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Hải (có diện tích tự nhiên là 5,7 km2, dân số là 2.058 người) và xã Vinh Giang (có diện tích tự nhiên là 18,73 km2, dân số là 4.682 người) thành xã Giang Hải.

Huyện Phú Vang: Nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Phú (có diện tích tự nhiên là 7,37 km2, dân số là 3.502 người) và xã Vinh Thái (có diện tích tự nhiên là 19,70 km2, dân số là 5.611 người) thành xã Phú Gia.

Theo Sở Nội vụ,  đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách  được bố trí tại 7 xã sau khi thực hiện sắp xếp gồm: 148 cán bộ, công chức  và  92 người hoạt động không chuyên trách còn lại dôi dư 159 cán bộ, công chức và 128 người hoạt động không chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các địa phương có các xã thực hiện sáp nhập cần phải rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bô công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách tại các xã thuộc diện sắp xếp một cách dân chủ, khách quan, minh bạch gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới. Ngoài ra, cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương.

Điều chỉnh phí tham quan di tích

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mục tiêu của việc điều chỉnh phí tham quan nhằm đầu tư, tiếp sức cho công cuộc bảo tồn, trùng tu các công trình di tích, “hợp chu kỳ” theo Đề án xây dựng mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế đến năm 2020 cũng như tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tu bổ một số địa điểm tham quan đang xuống cấp. Đồng thời, giảm gánh nặng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, tăng cường nguồn đầu tư ngân sách địa phương từ việc phát huy giá trị di tích phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, trùng tu và tôn tạo, trả lại giá trị nguyên vẹn các công trình kiến trúc...

Theo đó, mức điều chỉnh tăng phân chia theo 4 khu vực tham quan (áp dụng cho khách quốc tế và khách nội địa): nhóm 1 quần thể di tích Hoàng Cung Huế tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng; nhóm 2 quần thể các lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng; nhóm 3 quần thể các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh tăng 40.000 đồng lên 50.000 đồng; nhóm 4 Điện Hòn Chén, Cung An Định, Đàn Nam Giao tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng. Giá vé gộp 4 điểm tham quan cao nhất 530.000 đồng thay vì 650.000 đồng như trước đây.

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng giá vé cũng đồng thời thực hiện một số chính sách giảm giá cho một số đối tượng khác như giá vé cho người già, trẻ em, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa nhằm tạo sự công bằng và sự quan tâm, ưu đãi của xã hội. Dự kiến, sau 3 năm thực hiện điều chỉnh giá vé theo mức trên, doanh thu cho cả giai đoạn 2020 - 2022 ước đạt trên 1.450 tỷ đồng (trung bình mỗi năm 483 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, tăng giá vé là hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế bức thiết hiện nay; tuy nhiên, mức tăng các mức vé cần có sự sắp xếp có lộ trình hợp lý, không tăng một cách nóng vội; về lâu dài phải hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy các di tích vốn có, tránh vì tăng thu mà làm tác động đến di tích. Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại Đề án để trình HĐND tỉnh đảm bảo có tính khả thi cao.


Ngày 14/08/2019

Tăng cường kinh phí cho hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm
Tăng cường kinh phí cho hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm

     Hiện nay, việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương do 3 cơ quan quản lý, đó là Sở Y tế, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Mỗi Sở đều thành lập đơn vị chuyên trách cho công tác này, tuy nhiên, có đơn vị kinh phí được cấp khá đảm bảo, nhưng có đơn vị nguồn ngân sách được cấp còn rất khiêm tốn, thậm chí thiếu cả trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Từ ngày 20/9, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Từ ngày 20/9, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

      Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, từ 20/9/2019, một số mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm khá nhiều so với quy định hiện hành.

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng du lịch cho các đô thị loại hai
Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng du lịch cho các đô thị loại hai

     Ngày 15/8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UBND các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ký hiệp định dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2.

Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án BT
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án BT

     Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT).

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

      Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hội thảo góp ý về Bộ Luật lao động (sửa đổi)
Hội thảo góp ý về Bộ Luật lao động (sửa đổi)

     Ngày 23/7/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây nguyên để góp ý cho dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

     Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy

     Chiều ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019

     Ngày 26/7, tại thành phố Huế, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 với chủ đề “Phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia và giải pháp tích hợp hệ thống thông tin một cửa điện tử góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Hội thảo nhằm bàn về những giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm chuyển biến mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và thể hiện rõ tinh thần Chính phủ phục vụ.

Thừa Thiên Huế xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin
Thừa Thiên Huế xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin

     Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện công nghệ thông tin (CNTT) diễn ra tại Huế từ ngày 25 - 27/7/2019 chiều ngày 25/7, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị đã có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ,ngành và lãnh đạo các tỉnh/thành phố; đại diện Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op