Chủ nhật, 19/9/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Thống kê
55 người đang trực tuyến
2.366.731 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

      Trong 03 năm (2016 - 2018), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát 1272/1272 quyết định về thi hành án dân sự (đạt tỉ lệ 100%). Qua kiểm sát, phát hiện 134 quyết định gửi chậm; chậm xác minh điều kiện thi hành án (35 trường hợp); xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ (37 trường hợp); Chậm chi trả tiền thi hành án (16 trường hợp); chi tạm ứng kinh phí, chi phí cưỡng chế THA không đúng quy định (13 trường hợp); 04 quyết định vi phạm về nội dung… Qua đó, đã ban hành 06 kháng nghị, 17 kiến nghị, 01 yêu cầu, yêu cầu Cơ quan THADS, Tòa án khắc phục vi phạm.

       Theo quy định của Hiến pháp, Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

Thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND tỉnh) đã cơ bản thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đề ra, các trường hợp kê biên cưỡng chế, đấu giá tài sản và tiêu hủy tang vật đều được kiểm tra kiểm sát chặt chẽ, đã chú trọng tiến hành kiểm sát việc phân loại án của cơ quan thi hành án, nhất là việc phân loại án chưa có điều kiện. Trực tiếp xác minh và phối hợp cùng với cơ quan thi hành án giải quyết những việc thi hành án tồn đọng, phức tạp kéo dài. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có sự linh hoạt, chủ động khi áp dụng các phương thức kiểm sát, nên kết quả công tác kiểm sát thi hành án từng bước đạt hiệu quả cao. Do có sự kiểm sát chặt chẽ nên các tồn tại, vi phạm trong hoạt động thi hành án đã được giảm đáng kể, số việc thi hành xong và số tiền thu được trong công tác thi hành án dân sự năm sau tăng hơn so với năm trước.

Phát hiện nhiều dạng vi phạm trong công tác thi hành án dân sự

Báo cáo với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đồng chí Lại Đình Hùng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết, qua công tác kiểm sát (giai đoạn 2016 - 2018), VKSND cấp tỉnh đã kịp thời phát hiện nhiều dạng vi phạm trong công tác thi hành án như: chậm gửi các quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát (134 quyết định); ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án không chính xác (12 quyết định); áp dụng căn cứ ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án không đúng (05 trường hợp); chậm ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (04 trường hợp); không ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (07 trường hợp); ra quyết định ủy thác thi hành án không chính xác (01 trường hợp); chậm ra quyết định ủy thác thi hành án (02 trường hợp); chậm xác minh điều kiện thi hành án (35 trường hợp), xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ (37 trường hợp); xác minh không chính xác (01 trường hợp); Chậm chi trả tiền thi hành án (16 trường hợp); chi tạm ứng kinh phí, chi phí cưỡng chế THA không đúng quy định (13 trường hợp); thanh toán chi phí cưỡng chế không đảm bảo (01 trường hợp); không nộp, chậm nộp tiền vào quỹ thi hành án (02 trường hợp); âm tiền trên tài khoản tạm giữ (03 trường hợp); cập nhật tài khoản kế toán không có đối tượng và cập nhật chứng từ không đầy đủ, không đúng quy định (04 trường hợp); thu tiền chi phí bán đấu giá tài sản sau khi đã có Quyết định giải tỏa kê biên (01 trường hợp); không chuyển tiền qua bưu điện cho đương sự (02 trường hợp); chậm gửi tiền tiết kiệm (02 trường hợp); Không thực hiện hoạt động tác nghiệp (40 trường hợp); chậm ra quyết định cưỡng chế, xử lý tài sản (13 trường hợp); không thông báo về thi hành án (01 trường hợp); thông báo về thi hành án không bảo đảm (04 trường hợp); chậm tiến hành xác định quyền và nghĩa vụ thi hành án khi người phải thi hành án chết (01 trường hợp), chậm xét miễn thi hành án (15 trường hợp); chậm ủy thác thi hành án (02 trường hợp); không chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án (08 trường hợp). Qua đó, VKSND tỉnh đã có những biện pháp tác động xử lý thông qua việc ban hành 06 kháng nghị, 17 kiến nghị, 01 yêu cầu, yêu cầu Cơ quan THADS, Tòa án khắc phục vi phạm.

Chất lượng công tác kiểm sát dần đi vào chiều sâu

Không chỉ thực hiện tốt các công tác theo dõi, lập hồ sơ, kiểm sát quyết định về thi hành án; kiểm sát tiêu hủy vật chứng, cưỡng chế kê biên tài sản, cưỡng chế giao tài sản, giao tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án … mà công tác kiểm sát trực tiếp, kiểm sát theo chuyên đề cũng được VKSND tỉnh hết sức chú trọng. Trong 03 năm, đã hoàn thành kiểm sát trực tiếp 08 lượt đối với Cơ quan THADS hai cấp, Qua kiểm sát trực tiếp đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm, đã ban hành 01 kháng nghị, 09 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS khắc phục vi phạm. Đặc biệt, năm 2018 lần đầu tiên VKSND tỉnh đi sâu vào kiểm sát trực tiếp về chuyên đề “Tài chính nghiệp vụ thi hành án dân sự” tại Chi cục THADS thành phố Huế. Qua quá trình kiểm sát trực tiếp đã phát hiện nhiều vi phạm như: âm tiền trên tài khoản tạm giữ; cập nhật tài khoản kế toán không có đối tượng; không nộp, chậm nộp tiền vào quỹ thi hành án; cập nhật chứng từ không đầy đủ, không đúng quy định; hoạch toán sai tài khoản kế toán; tạm ứng kinh phí cưỡng chế thi hành án không đúng quy định; thu tiền chi phí bán đấu giá tài sản sau khi đã có Quyết định giải tỏa kê biên. Qua kiểm sát trực tiếp, VKSND tỉnh đã ban hành kiến nghị yêu cầu Cục trưởng Cục THADS chỉ đạo đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc khắc phục vi phạm …

Những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm sát thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: việc chủ động yêu cầu cơ quan Thi hành án tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với một số vụ có điều kiện thi hành mà chưa tổ chức thi hành; việc bám sát hồ sơ và theo dõi kiểm sát tác nghiệp của Kiểm sát viên đối với Chấp hành viên trong một số vụ việc chưa kịp thời, nên vẫn còn việc đương sự có điều kiện nhưng chậm tổ chức thi hành; chưa kiên quyết yêu cầu cơ quan Thi hành án tiến hành cưỡng chế vụ việc theo đúng quy định; việc chủ trì tổ chức họp liên ngành theo Quy chế phối hợp chưa được duy trì thường xuyên.

Để công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng phát huy hiệu quả, bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, thiết nghĩ, VKSND tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp sau:

- Cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thực phù hợp với đặc điểm tình hình công tác thi hành án dân sự ở địa phương đảm bảo về mặt nội dung cũng như những chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản cần đạt được trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

- Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức trong đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Tăng cường kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc thi hành án; việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn; việc thi hành án để thu hồi tài sản do tham nhũng; việc thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng...

- Nâng cao kỹ năng kiểm sát, phát hiện kịp thời tồn tại, vi phạm của Công chức, Chấp hành viên, có tác động kịp thời với cơ quan THADS khi phát hiện.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát, nếu phát hiện vi phạm thì kiên quyết kiến nghị hoặc kháng nghị yêu cầu cơ quan có vi phạm khắc phục, sửa chữa./.

Hồ Nhật Tân
Ngày 28/06/2019

Hội thảo góp ý về Bộ Luật lao động (sửa đổi)
Hội thảo góp ý về Bộ Luật lao động (sửa đổi)

     Ngày 23/7/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây nguyên để góp ý cho dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019

     Ngày 26/7, tại thành phố Huế, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 với chủ đề “Phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia và giải pháp tích hợp hệ thống thông tin một cửa điện tử góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Hội thảo nhằm bàn về những giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm chuyển biến mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và thể hiện rõ tinh thần Chính phủ phục vụ.

Thừa Thiên Huế xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin
Thừa Thiên Huế xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin

     Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện công nghệ thông tin (CNTT) diễn ra tại Huế từ ngày 25 - 27/7/2019 chiều ngày 25/7, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị đã có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ,ngành và lãnh đạo các tỉnh/thành phố; đại diện Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại năm 2019
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại năm 2019

     Sáng ngày 05/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để bàn và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2019 . Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

     Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

     Sáng ngày 27/6, Tổ công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Văn Quang - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III, năm 2019
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III, năm 2019

      Sáng ngày 21/6, UBND huyện A Lưới đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Xuân Trăng - TUV, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện A Lưới và 150 đại biểu đại diện cho 39.848 người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Kế hoạch nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Kế hoạch nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

     Năm 2018, điểm số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Thừa Thiên Huế tăng 1,14 điểm (từ 62,37 lên 63,51 điểm); đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; giảm 01 bậc so với năm 2017 nhưng được xếp nằm trong “Nhóm khá” so với “Nhóm trung bình” của năm trước.

Điều chỉnh đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và hàng năm
Điều chỉnh đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và hàng năm

      Kê khai tài sản, thu nhập là một trong những hình thức phòng, chống tham nhũng. Ðiều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về những người có nghĩa vụ phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. Trong đó, người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm bảo đảm nguyên tắc về công khai, minh bạch; đồng thời việc xác minh tài sản còn để phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ hoặc xác định, điều tra khi có dấu hiệu, hành vi tham nhũng,…

Cảnh báo trẻ em bị tai nạn giao thông ngày càng gia tăng ở Phong Điền
Cảnh báo trẻ em bị tai nạn giao thông ngày càng gia tăng ở Phong Điền

     Tai nạn thương tích trẻ em, mà trọng tâm là trẻ em bị tai nạn giao thông đang có chiều hướng gia tăng ở huyện Phong Điền trong nhiều năm qua. Làm việc với Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về công tác trẻ em, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền cung cấp thông tin, hiện trẻ em bị tai nạn giao thông đang có xu hướng tăng theo từng năm mà nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đều do người lớn gây ra.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op