Thứ Tư, 16/6/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu Hội nghị tổng kết
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 16
Thống kê
26 người đang trực tuyến
2.187.095 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Điều chỉnh đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và hàng năm

      Kê khai tài sản, thu nhập là một trong những hình thức phòng, chống tham nhũng. Ðiều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về những người có nghĩa vụ phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. Trong đó, người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm bảo đảm nguyên tắc về công khai, minh bạch; đồng thời việc xác minh tài sản còn để phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ hoặc xác định, điều tra khi có dấu hiệu, hành vi tham nhũng,…

     Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (gọi tắt là Luật năm 2018), thay thế cho Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2007 và năm 2012. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật năm 2018 liên quan đến việc điều chỉnh đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và hàng năm.

So với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật năm 2018 xác định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: (1) Cán bộ, công chức; (2) Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; (3) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (4) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND.

Việc kê khai tài sản lần đầu được áp dụng đối với những người thuộc đối tượng (1), (2) và (3). Thời điểm thực hiện kê khai tài sản lần đầu được tiến hành từ ngày 01/7/2019 và hoàn thành trước ngày 31/12/2019; đối với trường hợp lần đầu giữ một trong các vị trí, chức vụ trên thì phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác đó. Như vậy, Luật năm 2018 đã mở rộng hơn về đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản lần đầu, không còn gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật năm 2005.

Trái ngược với việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản lần đầu, Luật năm 2018 đã thu hẹp đối tượng kê khai tài sản hàng năm. Theo đó, kê khai tài sản hàng năm chỉ áp dụng đối với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai tài sản phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã thực hiện kê khai hàng năm. Trường hợp có biến động tài sản như trên mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh.

Kê khai tài sản phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những người thuộc đối tượng kê khai khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Thời gian kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ đó. Riêng trường hợp kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND thì thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Bên cạnh việc điều chỉnh đối tượng kê khai tài sản, Luật năm 2018 cũng yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng và phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Với những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 so với quy định cũ, đặc biệt là về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, đã thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của Ðảng và Nhà nước ta đối với nguyên tắc công khai, minh bạch về thu nhập, sở hữu tài sản của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương tiến hành quán triệt các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, về ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai trung thực tài sản, thu nhập./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Ngày 14/06/2019

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op