Thứ Hai, 25/1/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp lần thứ 11
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 13
Thống kê
35 người đang trực tuyến
1.932.006 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác dân vận của Trung ương, Tỉnh ủy

     Sáng ngày 03/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và một số văn bản mới quan trọng về công tác dân vận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai các văn bản: Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định 1285-QĐ/TU, ngày 17/4/2018 của Tỉnh ủy về Quy định một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh việc ban hành Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và một số văn bản mới về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện, công cụ để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là phương thức để mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới, nhất là trong việc xây dựng tổ chức đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy định số 124-QĐ/TW và một số văn bản mới quan trọng về công tác dân vận để đông đảo quần chúng nhân dân biết và hiểu, tham gia thực hiện; đồng thời thường xuyên phản ánh, báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị, cơ quan.


Ngày 04/05/2018

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op