Chủ nhật, 18/4/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỳ họp chuyên đề lần 14
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
40 người đang trực tuyến
2.064.269 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ chín

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
2 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
4 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về kết quả giám sát tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018
5 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
6 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
7 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5)
8 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6)
9 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7)
10 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 8)
11 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc
12 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
13 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
14 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về thành lập Đoàn giám sát tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh
15 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
16 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085
18 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
19 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
21 Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Nghị quyết số 03/NQ-TT.HĐND ngày 31/12/2019 về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op