Thứ Tư, 1/12/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Tài liệu phục vụ TXCT
Thống kê
38 người đang trực tuyến
2.528.284 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin cơ sở
Phong Điền chuyển biến mạnh mẽ và tích cực trong công tác xây dựng Đảng

     Trong thời gian qua, huyện Phong Điền đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đảng bộ huyện Phong Điền luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

     Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Võ Văn Vui cho biết, điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương thời gian qua là cấp ủy đảng từ huyện đến các đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; xây dựng văn hóa văn minh đô thị; các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh...

Qua đó đã định hướng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và trong nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả. Phong Điền tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt và đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt đảng với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Điều này thể hiện rõ qua cơ cấu, chất lượng, năng lực của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương được trẻ hóa, đảm bảo các quy định và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Chất lượng của đội ngũ cán bộ cũng được nâng cao, nhất là khả năng tuyên truyền, vận động và triển khai cho nhân dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội.

 Đảng bộ huyện Phong Điền đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Từ chủ trương lãnh đạo của Huyện ủy và tình hình thực tế tại địa phương, trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy chi bộ cơ sở đều có dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt hàng tháng. Đồng thời dành nhiều thời gian để bàn bạc, thống nhất những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Phong Hòa, chia sẽ: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhờ làm tốt việc quán triệt thực hiện quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy nên sinh hoạt ở Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã ngày càng đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt, cấp ủy đều tiến hành họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt; Cấp ủy đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, thông qua sinh hoạt để  Đảng ủy nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên để từ đó có biện pháp khắc phục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đối với công tác phát triển đảng viên, huyện Phong Điền luôn coi trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ ở địa bàn dân cư. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng (21 đảng bộ, 26 chi bộ). Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với đội ngũ cán bộ theo quy định , ban hành Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo đúng các quy định của Đảng. Trong năm 2019 đã kết nạp 165 quần chúng ưu tú vào Đảng, đến nay tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 3.574 đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó, đã chú trọng việc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên và xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng quy định. Công tác dân vận đã tập trung vào việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Chủ động, tích cực bám sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cũng như tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân để giải quyết những bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình - TUV, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, khẳng định, đạt được những kết quả trên, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Phong Điền luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của địa phương, cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa phương đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết cấp trên vào tình hình thực tế của địa phương. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên về mọi mặt, nhất là cán bộ chủ chốt của địa phương.

Qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, nhất là củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, học tập và rèn luyện. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trên các lĩnh vực. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn với tổ chức tốt phong trào “Dân vận khéo”, “Ngày chủ nhật xanh”,  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng thông qua thực hiện nghiêm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; xây dựng, thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm của cấp ủy; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy và nội dung, hình thức sinh hoạt đảng. Tập trung xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương năng động, hành động và phục vụ....

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền bằng tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sáng tạo của mình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng phát triển bền vững và giàu đẹp. Xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.


Ngày 09/06/2020

HĐND huyện Phong Điền tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Sáu
HĐND huyện Phong Điền tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Sáu

     Chiều ngày 1/9, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự.

HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2
HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2

     Sáng ngày 20/8, HĐND thị xã Hương Thủy đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, khóa VI về công tác cán bộ. Đến dự kỳ họp, về phía đại diện Thường trực HĐND tỉnh có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp lần thứ 10, HĐND thị xã Hương Trà khóa VI
Kỳ họp lần thứ 10, HĐND thị xã Hương Trà khóa VI

     Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa VI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thông qua nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện Phong Điền khóa VI
Kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện Phong Điền khóa VI

     Sáng ngày 28/7, Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa VI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Huế, khóa XII
Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Huế, khóa XII

     Sáng ngày 23/7, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa XII tiến hành kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Cư - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế và các vị đại biểu HĐND, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Huế.

Nam Đông: Tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
Nam Đông: Tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

     Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong 2 ngày 4 và 5/6, Tổ 13 Hội đồng nhân dân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Long và Hương Xuân, huyện Nam Đông.

HĐND thị xã Hương Thủy thông qua điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Thủy Vân, Thủy Bằng
HĐND thị xã Hương Thủy thông qua điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Thủy Vân, Thủy Bằng

      Chiều 4/5, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã: Thủy Vân, Thủy Bằng về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Thủy Vân thuộc thành phố Huế.

HĐND thành phố Huế tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Huế tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Sáng 29/04, HĐND thành phố Huế khóa XII tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến tham dự kỳ họp có đồng chí Huỳnh Cư - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở nội vụ; Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế và các vị đại biểu HĐND thành phố Huế khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiều ý kiến tâm huyết để sớm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã
Nhiều ý kiến tâm huyết để sớm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã

    Sáng 20/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các sở, ban ngành cấp tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện Phong Điền qua các thời kỳ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2020
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2020

     Sáng ngày 06/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí - UVTW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên quan.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op