Chủ nhật, 18/4/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
39 người đang trực tuyến
2.064.225 số lượt truy cập
Ban pháp chế >> Nhiệm vụ quyền hạn
Nhiệm vụ, quyền hạn

      1. Ban Pháp chế thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII bầu được Ban pháp chế nhiệm kỳ mới.

2. Ban pháp chế có trách nhiệm tổ chức các hoạt động của mình nhằm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các nhiệm vụ khác được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công:

2.1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;

2.2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

2.3. Ban Pháp chế giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

2.4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công;

2.5. Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương;

2.6. Báo cáo kết quả hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.


Ngày 15/11/2016


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op